Эх сурвалж
PDF
Print
E-mail

 

Дэлхийн олон оронд боловсролын нээлттэй нөөц буюу Open Educational Resources (OER), бүх нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн сургалтад (Massive open online course (MOOC), тулгуурласан боловсролын системийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал:


Массачусетсийн Технологийн Их Сургуулийн хичээлийн нээлттэй хөтөлбөр:

 

Ерөнхий боловсролын хөтөлбөр:

 

Амжилттай хэрэгжиж буй тэргүүн туршлагууд:

 

CC лиценз авсан Монгол вэбүүд:

  • DREAM I төслийн вэб: http://www.dreamit.mn
  • DREAM IT төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй Боловсролын Давалгаа ТББын вэб: http://www.davalgaa.mn
  • НЭГ Монгол төслийн НЭГ Академийн вэб: http://one.mn
  • НЭГ Монгол төслийн НЭГ Оюутан хөтөлбөрийн вэб: http://student.one.mn

 

Эх сурвалжууд: